Prosjekter 2012


22. november var det tid for tildeling av midler fra ExtraStiftelsen (ES). LUB fikk gjennomslag for halvparten av våre søknader. Totalt fikk vi kr 2 139 000,- fordelt på 9 prosjekter.

To millioner til LUB fra ExtraStiftelsen

Det var over 200 deltakere fra 70 organisasjoner som deltok ved tildelingen når 220 millioner skulle utdeles. Innledningsvis nevnte generalsekretær Anne Kari Holm at LUB har vært en viktig bidragsyter til ny forskning med midler fra ES. 2011 er også et jubileums år for ES, som feirer 15 år i år. Gjennom disse årene har ES delt ut over 3 milliarder kroner, noe som tilsvarer en utdeling på 500000 kr hver dag siden oppstarten av Extra-spillet.

Det er alltid mindre penger tilgjengelig enn hva det søkes støtte til. Av alle søknader som har kommet inn, er kun 27 prosent innvilget av totalt 1509 søknader. For LUB sin del er dette et godt år, spesielt spennende er prosjektet ”LYRIAKA” som i samarbeid med Hundefossen familiepark skal lage en barne-tv serie. Det er også svært gledelig at to av prosjektene er lokalt forankret i henholdsvis Agder og Oslo og Akershus fylkeslag.

Følgende prosjekter har fått støtte fra ES gjennom LUB i 2011:

Prosjektnavn

Prosjektleder

Institusjon/sted

Beløp

Kategori

Hypoksi, hjernestammen og krybbedød

Ingvar Jon Rognum kr

UIO, Medisinsk fakultet / Harvard

625 000,-

Forskning

 

Hjerneødem ved plutselig død hos barn

Anne Lindboe

UIO, Medisinsk fakultet/ Rettsmedisinsk institutt

625 000,-

Forskning

 

Skolebarn og sorg

Line Scharder

LUB sentralt

57000,-

Forebygging

Lyriaka- og klovnen uten latter og tårer

Øyvind Gravdal

LUB/Lyriaka/Fabelaktiv filmproduksjon/Hunderfossen

280000,-

Forebygging

En foredragserie om sorg

Atle Dyregrov

Senter for krisepsykologi i Bergen

214000,-

Forebygging

Veileder for sorggruppeledere

Iren Johnsen

Senter for krisepsykologi i Bergen

205000,-

Rehabilitering

Mal sorgen med dine farger

Ellisiv Marley

LUB Agder fylkeslag

50000,-

Rehabilitering

Fotografier i sorgens landskap

Lillian Kristin Andersen

LUB sentralt

67000,-

Rehabilitering

Lær å bevare minner gjennom scrapbook

Elin Aspevik Hannestad

LUB Oslo/Akershus fylkeslag

16000,-

RehabiliteringSist oppdatert den 03.jan.2012


Utskriftsvennlig versjon   Abonner  

(Klikk her for å endre) Fagseminar
ansatte i sorg

(Klikk her for å endre)Fagseminar
barn i sorg
(Klikk her for å endre)Englesiden

(Klikk her for å endre) In English

Følg LUB på
(Klikk her for å endre)