Risikofaktorer dødfødsel


Det viktigste gravide kvinner kan gjøre for å forebygge at barnet dør under svangerskapet eller i dødfødsel, er å ha en sunn livstil, variert kosthold og gi graviditeten daglig oppmerksomhet. Fokus på livet i magen er viktig, særlig i siste trimester.

Tidligere studier viser at det store flertallet av uforklartedødfødsler skjer ved eller nær termin. Resultatene fra disse studiene viser også at det i stor grad er mulige å gjenkjenne risikosvangerskapene ved alminnelig svangerskapsomsorg. I svangerskap der faktorer beskrevet nedenfor er til stede bør svangerskapene følges spesielt godt opp:
 

Kjente risikofaktorer for dødfødsler:
- Høy alder hos mor (over 35 år)
- Overvekt og fedme
- Røyking og nikotin i svangerskapet
- Diabetes
    
Lite liv og fosterbevegelser
Det er hyppig forekommende at den gravide henvender seg til helsevesenet med sin bekymring om lite liv. "Lite liv"-svangerskap har økt risiko for negative svangerskapsutkomme som dødfødsel, for tidlig fødsel og veksthemming. Det er derfor særdeles viktig at disse "lite liv"-konsultasjonene blir håndtert på en god måte slik at risikosvangerskap kan identifiseres og nødvendige tiltak settes i gang. Les mer om lite liv i magen.

Økt forskningsaktivitet
Forskning omkring uforklart død i svangerskapet har i mange år vært både sparsom og mangelfull. Likefullt er det i dag større oppmerksomhet rundt dette og det arrangeres nå forskningskonferanser årlig i regi av International Stillbirth Alliance (www.stillbirthalliance.org). LUB bidrar med midler til forskning omkring uforklarte dødfødsler og har engasjert seg i forebyggingsarbeid, som for
eksempel "Tell Trivselen" og "Femina". Les mer om forskning på dødfødsler.
 


Sist oppdatert den 07.jun.2013


Utskriftsvennlig versjon   Abonner  

(Klikk her for å endre) Fagseminar
ansatte i sorg

(Klikk her for å endre)Fagseminar
barn i sorg
(Klikk her for å endre)Englesiden

(Klikk her for å endre) In English

Følg LUB på
(Klikk her for å endre)