Bli Medlem Støtt oss Materiell
Babybodyen “Denne siden opp”

I samarbeid med alle landets sykehus og andre fødesteder har babybodyen med påskriften "denne siden opp når jeg sover" på brystet blitt delt ut til alle nybakte foreldre siden 1999. I 15 år har næmere en million babybodyer blitt delt ut og bidratt til at flere tusen barneliv er reddet. Ved kampanjenslutt i 2015 er gode rutiner innarbeidet for spedbarnets sovestilling innarbeidet på alle landets sykehus. Heldigvis. 
 

Fotograf Lillian Andersen, fotograflillian.no

Fotograf Lillian Andersen / fotograflillian.no
 

Kampanjen ble drevet av Landsforeningen uventet barnedød (LUB) og takket være våre sponsorer Libero (1999 - 2012), Kiwi (2006 -2012) og Barnas Hus (2013-2015) har 60 000 babybodyer blitt produsert hvert år. Et fantastisk samarbeid mellom frivillig organisasjon, helsepersonell, næringsliv og ExtraStiftelsen har gjort dette mulig - og har satt spor. Nå er ryggleie som sovestilling for spedbarnet godt innarbeidet både på føde- og barselavdelingen og blant nybakte foreldre.  

Kampanjens historie

ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering ga Informasjonskampanjen uunnværlig starthjelp i 1999, kampanjens første år. Extrastiftelsen ga midler til utvikling og trykking av skriftlig materiell som risikobrojyre for krybbedød på norsk, urdu og nord-samisk, samt en innrammet body i glass og ramme til utdeling på alle landets fødesteder og helsestasjoner. I tillegg ga ExtraStiftelsen økonomisk støtte til en fagkonferanse for forskere og helsepersonell som utgjorde startskuddet for kampanjen. I forbindelse med markering av kampanjens 10 år, ga ExtraStiftelsen igjen støtte, denne gangen til utsendelse av nye babybodyplakater og festskrift til alle landets føde- og barselavdelinger, samt helsestasjoner.

I forbindelse med implementeringen av kampanjen har LUB holdt nærmere 50 informasjonsmøter er blitt avlagt på de ulike fødestedene i Norge. Allerede ett år inn i kampanjeperioden så vi store endringer i barnets sovestilling: Mageleie som sovestilling ble redusert med 50 prosent. Årlig har det vært produsert 60 000 babybodyer.
 

Kampanjens kjerneelement

Kjerneelement et i kampanjen er babybodypakken med body og informasjonsfolderen "Trygt sovemiljø for spedbarnet". Denne er blitt delt ut av jordmødre og barnepleiere til nybakte foreldre på føde-eller barselavdelingen. Babybodyen med påtrykket «denne siden opp når jeg sover» på brystet har formidlet et livsviktige budskap: La barnet sove på ryggen fra fødselen av.
 

En vellykket snuoperasjon

Resultatene lot ikke vente på seg. I kampanjeperioden har forekomsten av krybbedød blitt redusert fra 30-40 til 15-20 krybbedødstilfeller hvert år. Denne enestående medisinsk begivenheten ble også vitenskapelig dokumentert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Acta Peadiatrica i 2004. Krybbedødstallene er altså redusert med 50 prosent i kampanjeperioden takket være et unikt og godt samarbeid mellom frivillig organisasjon, helsepersonell og næringsliv. De siste årene av kampanjen ble forekomst av krybbedød i Norge ytterligere redusert og fra 2012 har det i gjennomsnitt vært 10-12 krybbedødstilfeller årlig. Dette betyr at 3-4000 barn er blitt reddet - Denne siden oppnår jeg sover har formidlet livsviktig informasjon!
 

Jordmødre og barnepleiere uunværlige samarbeidspartnere

Også kommunikasjonsmessig har kampanjen vært en suksess: Kampanjen har hatt et positivt uttrykk og ett tydelig budskap. Gjennom den blide sola har vi formidlet et alvorlig budskap. Jordmødre og barnepleiere har i alle år vært våre samarbeidspartnere på fødestuene og sykehusene. Under markeringen av kampanjens body nr 250 000 ble verdien av babybodyen tydelig beskrevet av en av jordmødrene:

- For oss er babybodyen et hjelpemiddel i vårt eget informasjonsarbeid. Det er rørende å være til stede under denne markeringen. Vi deler ut denne babybodyen hver dag og tenker ikke på hvor viktig dette arbeidet egentlig er.
 

Nødvendige sponsorer

Libero var sponsor for kampanjen fram til 2012. De siste årene fram til 2012 var også Kiwi medsponsor for kampanjen. Fra 2013 ble Barnas Hus sponsor og fullfinansierte kampanjen. Denne økonomiske støtten har vært helt avgjørende for at kampanjen har kunnet pågå så lenge.
 

Babybodyen denne siden opp forsvinner

I 2015 ble kampanjen avsluttet, det viktigste forebyggende tiltaket for krybbedød i Norge noen sinne. I 15 år har alle nybakte foreldre fått denne viktige babybodyen og jordmødre og barnepleiere har hatt et godt hjelpemiddel til å snakke om betydningen av barnets sovestilling. Viktig grunnlag legges på føde- og barselavdelingene, her legges grunnlaget for gode vaner. Det som sies og praktiseres på føde- og barselavdelingene er avgjørende for hva de nybakte foreldrene gjør når de kommer hjem. Vi oppfordrer til at dette fortsatt blir et sentralt tema i samtale med de nybakte foreldrene på barsel. LUB erfarer at mange fortsatt er engstelig for krybbedød, la oss sammen sikre at nybakte foreldre er godt kjent med hva de kan gjøre for å skape et trygt sovemiljø! Bruk brosjyren "Trygt sovemiljø for spedbarnet"som utgangspunkt for samtale om barnets sovemiljø på utreisesamtalen!

Tusen takk til alle som har bidratt til at dette viktige informasjonstiltaket har eksistert i 15 år!

Nei
Scroll to Top