Bli Medlem Støtt oss Materiell
Forebygging av dødfødsler

Selv om det er fortsatt usikkerhet omkring hvorfor barn dør i mors mage, kan gravide gjøre graviditeten tryggest mulig ved å unngå nikotin og gi graviditeten daglig oppmerksomhet.

 

Lite liv i magen


Å bli kjent med ditt barns aktivitetsmønster, hjelper deg til å oppdage lite liv i magen. Gravide kvinner skal kjenne at det er liv i magen hver dag, flere ganger i døgnet fram til fødselen.

Lær hvordan du kan følge med på ditt barns bevegelser på: Kjennliv.no.

De fleste fostre er mest aktive om kvelden og mange også tidlig om morgenen. Men det varierer sterkt fra kvinne til kvinne og fra barn til barn hvor mye og kraftig de sparker og beveger seg.

Barn sover i lengre sykluser fra den 28 graviditetsuken, men de sover aldri mer enn en time om gangen. Derfor bør moren kjenne også mye liv på slutten av graviditeten.
 

Ikke mindre spark mot slutten av svangerskapet

Det er ikke riktig slik mange tror, at barnet beveger seg mindre mot slutten. Forskning viser at barnet beveger seg like mye gjennom hele svangerskapet. Bevegelsene kan imidlertid ofte kjennes annerledes mot slutten, noe som skyldes at barnets nervesystem og muskler blir mer modne, og at barnet får mer kontroll på bevegelsene og system på søvnen, blant annet med lengre søvnperioder. Sparkene skal heller ikke avta i styrke, det skal fortsette å være like mye kraft i bevegelsene mot slutten. Se også: Ikke mindre bevegelser nær termin.
 

Alle kan følge med på fosterbevegelser

Det er heller ikke riktig at kvinner som har overvekt og fedme ikke kan følge like godt med på fosterbevegelsene som andre. Etter svangerskapsuke 28 kan også kvinner som har morkaken plassert foran i livmoren følge like godt med, mens en foranstilt morkake kan gjøre det vanskeligere å følge med tidligere i svangerskapet. Det er viktig at kvinner med overvekt, fedme eller foranstilt morkake håndteres som enhver annen gravid kvinne dersom de kjenner reduksjon i barnets bevegelser.

Hva er «for lite liv i magen?»

Det aller viktigste kjennetegnet på «for lite liv i magen» er at den gravide kvinnen selv tydelig kjenner at barnet sparker mindre eller at bevegelsene blir mindre kraftfulle.
Om kvinnen er usikker på hva som er lite eller mye liv, kan man som hovedregel si at et friskt barn sjelden sparker mindre enn 10 spark i løpet av to timer på en tid av døgnet det ellers pleier å være aktivt.
 

Hvordan skal helsevesenet reagere når den gravide er urolig?

Dersom du opplever lite liv, skal du kontakte fødeavdelingen. Slik bør du bli møtt:

  • De skal ta din uro på alvor, du er den som kjenner barnet ditt best.
  • De bør undersøke deg med CTG. Dette innebærer at de lytter på fosterlyden og måler aktiviteten i livmoren din i ca 20 minutter med et CTG-apparat. Du skal selv trykke på en knapp når du kjenner at barnet beveger seg.
  • Utredningen bør også inkludere klinisk undersøkelse der de måler blodtrykk, puls og temperatur og tester urinen din. Du blir spurt om din historie rundt opplevelse av lite liv i magen (1).
  • Basert på funn fra undersøkelsene ovenfor og din historie, bestemmer helsepersonellet om det er nødvendig med ultralyd (2) og legeundersøkelse.
  • Dersom undersøkelsene tyder på at barnet ikke har det bra, kan det være nødvendig å legge deg inn eller sette i gang fødselen.
  • Dersom det ikke finnes tydelig indikasjon på lite liv, men fortsatt er usikkerhet, bør ny kontroll avtales.


De aller fleste som opplever en episode med mindre bevegelser i magen, har ukompliserte svangerskap og føder friske barn.
Når du reiser hjem fra kontroll bør du fortsette å følge med på barnets aktivitetsmønster (se Hvordan kan du følge med på livet i magen?).

Hvis du opplever mindre liv i magen igjen, må du ikke nøle med å ta kontakt med fødeavdelingen igjen.
Se også:
Hvordan skal helsevesenet reagere ved lite liv?

Denne 2-minutter lange filmen formidler de viktigste budskapene gravide bør vite om barnets bevegelser og hvordan følge med:

Se også:

Kjenn liv - ny kampanje om å følge med på livet i magen

Sparketelling reddet Amindas liv!

Trygg sparketelling

Ikke normalt med færre spark mot slutten av svangerskapet

stillbirth.se - Stillbirth - en stilla födsel

Å slutte å røyke eller snuse er et viktig bidrag for å redusere risikoen for dødfødsler, veksthemming og andre uheldige svangerskapsutfall.

Stopp eller reduksjon av røyking vil gagne barnet, les mer om dette i Helsedirektoratets hefte Røykfri graviditet.

Viktigheten av røykestopp/reduksjon gjelder også for mannen. Han er en viktig støttespiller dersom kvinnen skal klare å slutte å røyke. Etter at barnet er født vil også passiv røyking fra far påvirke barnet.

Snus anbefales ikke som røykeavenningsmiddel for gravide. Barnet utsettes for minst like mye nikotin når moren snuser som når hun røyker. Snus gir større fare for dødfødsel, for tidlig fødsel og svangerskapsforgiftning. Dette har med nikotinets virkning å gjøre.

Nikotinplaster, nikotintyggegummi og andre nikotinerstatninger bør unngås i svangerskapet. Dette øker risikoen for dødfødsel. Nikotinets skadevirkninger slår ut visse forsvarsmekanismer hos det nyfødte barnet slik at barnet blant annet tåler dårlig oksygenmangel.

Les mer om Røyking, nikotin og barnedød.

Kvinner som er overvektige har litt økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet og dødfødsel, en risiko som øker ved fedme.

Her er gode råd for hvordan overvektige kan forebygge:

  • Kvinner som planlegger å bli gravide bør komme seg i god form før graviditeten.
  • Tilstrebe en sunn og aktiv hverdag under svangerskapet.
  • Tilstrebe å ikke legge på seg for mye under svangerskapet.

Det er viktig å styrke muskulaturen i kroppen. God styrke i kroppen vil bidra til en bedre fødselsopplevelse. Musklene i kroppen sikrer god blodsirkulasjon og regulering av blodsukkeret, noe som har stor betydning for forebygging av diabetes og høyt blodtrykk eller svangerskapsforgiftning.

Siden overvekt og fedme ofte fører til mer plager underveis i svangerskapet og ved fødselen, er det viktig at den gravide blir observant på disse sammenhengene. Kanskje dette kan motivere kvinnen til å ha et mer aktivt fokus på forebyggende tiltak under graviditeten. Mange opplever for eksempel problemer med bekkenløsning fordi det er tyngre å bevege seg.

Kjenn etter liv i magen hver eneste dag, særlig i siste trimester. Overvektige kan følge like godt med på barnets aktivitet i magen som normalvektige, men noen kan slite mer med å kjenne dette. Da er det viktig med god veiledning for å lære hvordan kjenne etter liv. Lær mer på Kjennliv.no.

Kilde: Overlege ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet Tore Henriksen

Se også: Overvekt og fedme gir økt risiko for dødfødsel

Overvekt og fedme – en ekstra utfordring i svangerskapet (intervju)

Trening som gravid og etter fødsel (Helsenorge.no)

Mer informasjon kommer.

Se artikkel: Diabetes i svangerskapet

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i andre og tredje trimester vaksineres mot sesonginfluensa. En ny studie fra Norge viser at gravide som under pandemien i 2009 (svineinfluensa) ble vaksinert mot influensa ikke hadde økt risiko for dødfødsel. Gravide som fikk influensasykdom hadde derimot økt risiko for dødfødsel.

Les mer om sesonginfluensa på www.fhi.no:
Influensasykdom og graviditet – spørsmål og svar

linksymbolNoen forskningsstudier har vist økt risiko for dødfødsel når den gravide sover på rygg eller på høyre side. LUBs fagråd stilte seg kritisk til den første studien fra 2011, og mente dette ikke var godt nok grunnlag for å gi råd om sovestilling fordi det var for lite kunnskap om dette. I 2017 kom det to nye studier.
 

Studien fra 2011 viste at risikoen for dødfødsel økte fra i underkant av 2 dødfødsler per 1000 levendefødte barn blant kvinnene i studien som la seg til å sove på venstre side, til i underkant av 4 dødfødsler per 1000 levendefødte blant kvnnene som hadde lagt seg til å sove på ryggen eller på høyre side.​ En økt risiko kan skyldes Vena Cava syndrom: Blodtilførselen til barnet påvirkes av mors sovestilling fordi livmoren presser på venen som fører blodet fra kroppen tilbake til hjertet. 

LUBs fagråd var kritisk til studien og datagrunnlaget, og til hvilken eventuell forebyggende virkning sovestilling kan ha. Her er det behov for mer forskning og sikrere kunnskap før LUB kan og bør gi om sovestilling for gravide. Nå er det kommet nye studier som bekrefter at det tryggest for kvinner å legge seg ned for å sove på siden mot slutten av svangerskapet. Les mer om gravide og sovestilling her.

 

Referanser:

Association between maternal sleep practices and risk of late stillbirth: a case-control study, BMJ 2011;342:d3403

http://forskning.no/svangerskap/2011/06/kan-sovestilling-pavirke-dodfodsel

Heazell, AEP et al. Association between maternal sleep practices and late stillbirth – findings from a stillbirth case-control study BJOG, 20. november 2017

McCowan et al. Going to sleep in the supine position is a modifiable risk factor for late pregnancy stillbirth; Findings from the New Zealand multicentre stillbirth case-control study, PLOS One, 13. juni, 2017


Publisert 2011, oppdatert 21.11.2017

Scroll to Top