Bli Medlem Støtt oss Materiell
Om oss
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er en forening til støtte og hjelp for dem som mister et lite barn uventet, enten barnet har fått leve en stund eller døde ved fødselen eller i svangerskapet.

 

LUB har hovedkontor på Majorstuen i Oslo med fem ansatte i 4,6 årsverk (fra august 2018; 4,8 årsverk). De ivaretar den daglige driften av foreningen som innebærer omfattende informasjonsarbeid vedrørende sorg, forebygging av dødfødsler og krybbedød, organisering av sorgstøttearbeid lokalt og sentralt, koordinering og formidling av forskning, og organisatorisk og økonomisk utviklingsarbeid.


Telefon- og kontortid:

Åpningstider i sommer er kl. 09.00 - 14.00 f.o.m. 2. juli t.o.m. 3. august, bortsett fra 13. juli t.o.m. 23. juli og fredag 27. juli da vi holder feriestengt.

Normal åpningstid f.o.m. 6. august: Mandag - fredag: kl. 09.00 - 15.00
 

Post- og besøksadresse:

Ole Fladagersgate 1A
0353 Oslo
Tlf: 22 54 52 00
Mobil: 957 33 273 / 951 06 088
E-post: post@lub.no
 

Ansatte:

Portrettbilde av Trond Mathiesen

Generalsekretær
Trond Mathiesen
trond@lub.no
22 54 52 03

 

Portrettbilde Trine Giving Kalstad

Fagsjef 
Trine Giving Kalstad
trine@lub.no
22 54 52 04

 

Line-nett-mai11

Fagkonsulent/redaktør
Line Schrader
line@lub.no
22 54 52 07
 

Unni-nett mai11

Konsulent
Unni Larssen
unni@lub.no
22 54 52 02

 

Organisasjonsrådgiver
Vilde von Krogh
vilde@lub.no
22 54 52 05

 

LUB har en tradisjonell organisasjonsoppbygging med landsmøtet som avholdes annenhvert år som øverste organ. I perioden mellom landsmøtene er representantskapet foreningens høyeste myndighet. Representantskapet samles til årsmøte en gang i året. Landsstyret er foreningens høyeste ledelse mellom landsmøtene, årsmøtene og eventuelle andre møter i representantskapet. Landsstyret består av familiemedlemmer som kommer fra forskjellige deler av landet, samt en medisinskfaglig representant.

Vedtekter for LUB, vedtatt 2018 (pdf)

Det lokale sorgstøtte og informasjonsarbeidet drives av LUBs fylkeslag. Nedenfor finner du dokumenter som er nyttige for lokalt styrearbeid.

Støtteordninger og lokal økonomistyring i LUB (pdf)

Søknadsskjema driftsstøtte (pdf)

Søknadsskjema tiltaksstøtte (pdf)

Styresammensetning fylkeslag (pdf)

Skjema representantskap (pdf)

Skjema Årsregnskap (excel)

Rollebeskrivelser for et fylkeslagsstyre (pdf)

Logo til nedlasting (jpg)

Reiseregningskjema (pdf) til bruk ved sentrale LUB-arrangement

 

Portrettbilde Marit Galta-Opheim
Leder:
Marit Galta-Opheim
marit.galta.opheim@bkkfiber.no
 

Portrettbilde Kine-Annett Rydningen Schart

Nestleder:
Kine-Annett Rydningen Schart
krydningen@yahoo.no
 

Portrettbilde Lise Falang-Petterson

Lise Falang-Petterson
lise.petterson@gmail.com
 

Portrettbilde Snorre Kittilsen

Snorre Kittilsen
snorre.kittilsen@gmail.com
 

Portrettbilde Mari Skjerden

Mari Skjerden
amskjerden@hotmail.com
 

Portrettbilde Anders Schmelck

Anders Schmelck (vara)
schmelck@gmail.com
 

Portrettbilde Mie Steine

Mie Steine (vara)
miesteine@gmail.com
 

link-symbol

Behovet for å treffe andre i lignende situasjon og bidra til forebygging av nye barnedødsfall bidro til at Landsforeningen til støtte ved krybbedød ble etablert i Trondheim i 1985.

En betydelig redusert forekomst av krybbedød bidro til at foreningen i 2005 utvidet sitt formål til å gjelde uventet død både i svangerskapet, i sped- og småbarnsalder som foreningens virksomhetsområder. I 2006 byttet foreningen navn til Landsforeningen uventet barnedød (LUB) for å inkludere nye målgrupper.

Samarbeid med forskere og relevante fagmiljøer har stått sentralt helt siden foreningens spede begynnelse. Første fagrådsmøtet ble avholdt i 1987.

Gjennom foreningens forskningsfond har det pr 2017 blitt bevilget over 32 millioner kroner til forskning på krybbedød, uforklart fosterdød og annen uventet barnedød.

LUB har et landsomfattende nettverk av kontaktpersoner, som utfører viktig frivillig sorgstøttearbeid. Kontaktpersonene er foreldre som selv har mistet barn (barnebarn) for en tid tilbake, og er kurset i å bruke sine erfaringer til å støtte andre. Vi har også besteforeldrekontaktpersoner som er tilgjengelig for besteforeldre som mister barnebarn. Foreningen har i dag ca 70 kontaktpersoner spredt over hele landet.

Ta kontakt med sekretariatet på telefon 22 54 52 00 eller e-post post@lub.no dersom du ønsker å komme i kontakt med fylkeslag eller kontaktpersoner.

Ler mer om LUB under: Om oss

Fagråd

LUB har et fagråd sammensatt av sentrale forskere og fagpersoner. I tillegg til en representant fra landsstyret og sekretariatet består fagrådet av forskere, leger, psykolog, sykepleier, jordmor, statistiker. Fagrådet har en rådgivende og kvalitetssikrende funksjon i organisasjonen.


Fagrådets medlemmer:

Førsteamanuensis Arne Stray-Pedersen (Leder)
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn
E-post: arnest@ous-hf.no
Tlf: 23 01 31 19

Professor dr. med. Kari Klungsøyr
Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, Bergen
og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB
E-post: kari.klungsoyr@igs.uib.no

Psykolog Unni M. Heltne
Senter for Krisepsykologi i Bergen
E-post: ugulla@online.no
Tlf: 55 59 61 80

Førsteamanuensis Line Christoffersen
Høyskolen i Oslo og Akershus
Fakultet for samfunnsfag, institutt for økonomi og administrasjon
E-post: line.christoffersen@gmail.com
Tlf: 951 89 659

Overlege Sjur Klevberg
Barneklinikken Drammen sykehus
sjur.klevberg@vestreviken.no

Kommunejordmor Hilde Erlandsen
Moss kommune
E-post: hilde.erlandsen@online.no
Tlf: 916 22 341

Overlege PhD Julie Victoria Holm Tveit
Obstetrisk seksjon, Rikshospitalet
Fødeavdelingen, KVB, OUS
julieholmtveit@hotmail.com

Katrine Solbakken Bryni (foreldrerepresentant)
E-post: katrinesolbakken@hotmail.com
Tlf: 950 25 393

LUB bidrar med betydelige midler til forskning på dødfødsler, krybbedød og annen uventet barnedød i tillegg til forskning på sorg og sorgstøtte. Foreningen har et eget forskningsfond med årlige utdelinger. Søknader om midler til forskning vurderes av et fondsutvalg bestående av kvalifiserte forskere, samt en foreldrerepresentant.

Fondsutvalgets medlemmer:

 • Leder: Professor/overlege Drude Fugelseth. Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
 • Forsker og koordinator Mette Christophersen Tollånes. Folkehelseinstituttet, Avd. for psykisk helse
 • Overlege, professor emer. dr. med. Christina Vogt. St. Olavs Hospital og Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU
 • Seniorforsker, Ph. D. i psykologi, Pål Kristensen. Senter for Krisepsykologi, Bergen og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Landsforeningen uventet barnedøds representant Øystein Løken Mørch
Gjennom LUB er det mulig å søke prosjektmidler fra ExtraStiftelsens tre ulike prosjektordninger: Helseprosjekter, ExtraExpress og Forskningsprosjekter. 15. september er høstens søknadsfrist for Helseprosjekter og ExtraExpress. Se årsoversikt over alle frister lenger ned på siden.

 

Ta kontakt dersom du har en prosjektidé som er relevant for LUB!

Helseprosjekter gjelder større prosjekter med søknadssum over 30 000 kr, mens ExtraExpress gjelder mindre prosjekter med søknadssum på maks 30 000 kr.

Felles for begge ordningene er at søknadsprosessen foregår elektronisk. Søkere får et eget brukernavn og passord med tilgang til sin søknad. Søkere gjennom oss vil få god hjelp og veiledning underveis, både med det praktiske og faglige innspill på selve søknaden. 

Søkerinformasjon fra ExtraStiftelsen finner du her

 

Helseprosjekter: Frist til LUB: 4. september!

Søknadsfristen for Helseprosjekter er 15. september ExtraStiftelsen (15. mars er neste frist igjen). For å søke gjennom LUB må du sende et kortsattet sammendrag av prosjektet til LUB ved organisasjonsrådgiver Vilde von Kroght, vilde@lub.no, i godt tid slik at vi har tid til å vurdere søknaden før vi eventuelt sender den videre. Søknadsfrist inn til LUB er 4. september.

Gjennom Helseprosjektordningen kan det søkes om prosjekter med klart helseformål. Prosjekter kan blant annet rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke, akutt syke, pårørende og andre nærstående, samt opplysningsarbeid. Det kan være innenfor somatisk helse, psykisk helse, bedrede levekår, folkehelse eller andre områder der helse- og omsorgsaspektet er fremtredende. Det kan også søkes om utviklingsarbeid, slik som kartlegginger, utredninger og metodeutvikling.

Du får svar på søknaden din fra ExtraStiftelsen 15. desember (15. juni for neste søknadsrunde igjen).

Se også: Retningslinjer for Helseprosjekter

 

ExtraExpress-prosjekter: Frist: 15. september!

Søknadsfristen for ExtraExpressprosjekter er 15. september til ExtraStiftelsen (neste søknadsfrist er 15. mars). ExtraExpress-søknader må sendes via et fylkeslag i LUB. Først gjør du en avtale med ditt lokale fylkeslag om å sende inn en søknad, så kontakter du LUB ved Vilde von Krogh (vilde@lub.no / 22 54 52 05) for å opprette en søkerprofil i ExtraWeb.

Gjennom ExtraExpress-ordningen kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokale helseprosjekter. Dette kan være for eksempel være midler til yogakurs, møteplassarrangementer, familietreff, blomsterbindingskurs eller liknende. Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Du får svar på søknaden innen 15. november (15. mai for neste søknadsrunde).

Se også: Retningslinjer for ExtraExpress

 

Viktig punkter å tenke på når man skriver en Extra-søknad:

 • ExtraStiftelsen er opptatt av brukermedvirkning i sine prosjekter. 
 • Formuler en tydelig målsetting med prosjektet
 • Formuler en tydelig målgruppe for prosjektet
 • Selg inn prosjektet ditt. Hvorfor er det viktig å støtte dette tiltaket?
 • Videreføring av prosjektet er også et viktig punkt. Hva skjer i/med prosjektet når prosjektperioden er avsluttet?
   

Søk forskningsmidler fra ExtraStiftelsen

Neste søknadsfrist: Mai 2018. LUB tar imot søknader til vurdering som søkerorganisasjon inn til ExtraStiftelsen hver vår. Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med kunngjøring av resultatet i midten av oktober. Utbetaling av midler skjer i overgangen til nytt år. 

Hvis du lurer på om LUB kan være aktuell søkerorganisasjon for ditt prosjekt, send en kortfattet prosjektskisse til vurdering allerede nå.
Skissen sendes: kristiane@lub.no.

Endelig søknadsfrist til ExtraStiftelsen er 1. juni kl. 15.00 hvert år.

Les mer om ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsmidler.

Se mal for søknadsskjema stipendiatstilling

 

Årsoversikt søknader ExtraStiftelsen
 

VÅR

Helseprosjekt-søknader

- Søkere tar kontakt så fort som mulig for vurdering av prosjektide` og tildeling av brukertilgang i ExtraWeb.
- 6. mars: Frist for å sende ferdig søknad inn til LUB via ExtraWeb
- 15. mars: LUB sender inn til ExtraStiftelsen
- 15. juni: Tildeling Helseprosjekter offentliggjøres

ExtraExpress-søknader
- Fylkeslagene tar kontakt så fort som mulig og prosjektkoordinator oppretter en/flere åpne søknader i ExtraWeb.
- 15. mars: Frist for å sende ExtraExpress-søknader. Gjøres via ExtraWeb av fylkeslagene selv.
- 15. mai: Tildeling ExtraExpress offentliggjøres

Forskningssøknader
- Forskere som ønsker å søke gjennom LUB tar kontakt så fort som mulig for vurdering av prosjektide` og tildeling av brukertilgang i ExtraWeb.
- 8. mai: Frist for å sende ferdig forskningssøknad inn til LUB via ExtraWeb
- 1. juni: LUB sender inn til ExtraStiftelsen
- 15. oktober:  Tildeling Forskning offentliggjøres

 

HØST

Helseprosjekt-søknader
- Søkere tar kontakt i god tid før fristen for vurdering av prosjektide` og tildeling av brukertilgang i ExtraWeb.
- 4. september: Frist for å sende ferdig søknad inn til LUB via ExtraWeb
- 15. september: LUB sender inn til ExtraStiftelsen
- 15. desember: Tildeling Helseprosjekter offentliggjøres

ExtraExpress-søknader
- Fylkeslagene tar kontakt så fort som mulig og prosjektkoordinator oppretter en/flere åpne søknader i ExtraWeb.
- 15. september: Frist for å sende ExtraExpress-søknader. Gjøres via ExtraWeb av fylkeslagene selv.
- 15. november: Tildeling ExtraExpress offentliggjøres
 

LUB er medlem av ExtraStiftelsen, som er frivillighetens egen stiftelse. ExtraStiftelsen bidrar til å realisere helseprosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet. Gjennom LUB kan du søke midler til helse- eller forskningsprosjekter.

Alle prosjekthenvendelser:
Ta kontakt på post@lub.no / 22 54 52 00
 

Se også:

Ni lokale LUB-prosjekter fikk ExtraExpress-støtte (2017)

Extra-midler til to filmer og en podkast (2017)

 

 

LinksymbolLUB har et utsatrakt samarbeid med fagmiljøer, institusjoner og organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

ExtraStiftelsen
Barnas Hus
Folkehelseinstituttet
Frivillighet Norge
Helsedirektoratet
Medsinsk fødselsregister
Folkehelseinstituttet Avdeling for rettspatologi og klinisk rettsmedisin (tidligere Rettsmedisinsk institutt)
Senter for krisepsykologi i Bergen
Seksjon for sorgstøtte – Ahus

Sorgstøtte til barn og ungdom ved Oslo universitetssykehus 

 

Internasjonalt samarbeid

Nordisk forum for foreldre som har mistet barn (ikke egen nettside)

ISPID (The International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death)
ISA (International Stillbirth Alliance)

Søsterorganisasjoner

Søsterorganisasjoner i Norge:

Foreningen «Vi som har et barn for lite»
Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)
LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Barnekreftforeningen
FFB - Foreningen for barnepalliasjon

Søsterorganisasjoner i Norden:

DANMARK:
Landsforeningen spædbarnsdød (The Danish SIDS Parent Organization)
Vi har mistet et barn


FINLAND:
KÄPY – Child Death Families


SVERIGE:
Spädbarnsfonden
Föreldraföreningen Små änglar
Vi som förlorat barn


Søsterorganisasjoner i resten av Europa:
FRANCE: Naître et Vivre
GERMANY: GEPS: Gemeinsame Elterninitiative Plötzlicher Säuglingstod e.V.
IRELAND: Irish Sudden Infant Death Association
SCOTLAND: Scottish Cot Death Trust
SWITZERLAND: Elternvereinigung SIDS Schweiz
UNITED KINGDOM:
The Lullaby Trust
SANDS UK


National organisations in US/Canada/Latin America:
ARGENTINA: SIDS Argentina
CANADA: The Canadian Foundation for the Study of Infant Deaths
USA:
First Candle – Helping Babies Survive and Thrive (SIDS Alliance)
Miss Foundation
CJ Foundation for SIDS
SIDS Network
The Compassionate Friends
American SIDS Institut


National organisations in Asia/Australia/New Zealand:

JAPAN: SIDS Family Association Japan

AUSTRALIA: SIDS and Kids

NEW ZEALAN: Cure Kids

Englesiden.com er et lukket nettforum for foreldre som har mistet et barn fra fullgåtte 15. svangerskapsuke. Det er ingen øvre aldersgrense for barnet som døde.

For å delta i forumet, må du sende en e-post og fortelle litt om deg selv og barnet ditt til admin@englesiden.com, du må oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer.
(Svaret fra Englesiden kan havne i spam-boksen, så sjekk denne dersom du ikke får svar i løpet av noen dager.)

LUB har en TV-reklame og en radioreklame som spilles på reklamefrie dager på aktuelle kommersielle TV- og radiostasjoner.

LUBs TV-reklame:

Produsert i 2015 av 07 ved regissør og produsent Tor Einstabland.

Radioreklamen "Høyrearmen" ble laget gratis for LUB av radioproduksjonsselskapet Verdens Sterkeste Mann i samarbeid med Ernö reklamebyrå i 2007.
 

Vårt mål er at all vår virksomhet skal gjenspeiles i og motiveres av foreningens verdigrunnlag:

Engasjert, omsorgsfull, troverdig og romslig.

Scroll to Top