Bli Medlem Støtt oss Materiell
Om Landsforeningen uventet barnedød
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er til stede når et lite barn dør uventet. Vi tilbyr sorgstøtte og felleskap med andre etterlatte, og er et viktig supplement til hjelpeapparatet. Vi arbeider også for å redusere barnedødeligheten i Norge, gjennom forebyggende tiltak og støtte til forskning.
 

“Det som gjør LUB til en fantastisk organisasjon, er at man kan møte andre mennesker som har opplevd det aller verste i livet, men som har overlevd og som gir deg et håp om en fremtid.”
Medlem i LUB

Sorgstøtte

Alle som opplever uventet barnedød kan få omsorg, sorgstøtte og fellesskap med andre familier som har lignende tapsopplevelser gjennom LUB.


Fellesskap

Vi ønsker å være et inkluderende og naturlig møtepunkt for alle som har å gjøre med små barns uventede død i Norge.

I LUB skal etterlatte føle tilhørighet, bli forstått og få bekreftelse på tanker, følelser og erfaringer knyttet til det å mistet barn. Fellesskapet utvikles gjennom lokale arrangementer, seminarer, landssamlinger, foreningens medlemsblad «Oss foreldre imellom».

facebook
LUB på Facebook

LUB har egen facebookside.

Fylkeslagene har også egne facebooksider/grupper:

LUB / Singel sorg
Dette er en facebookgruppe for deg som er aleneforelder i sorg etter å ha mistet et barn i svangerskap eller tidlig alder.

Englesiden

Foreldreforumet Englesiden er et lukket nettforum for foreldre som har mistet barn. Forumet drives av LUB.


Forebygging og forskning

LUB jobber for å forebygge uventet barnedød og komplisert sorg. LUB er pådriver for forskning på dødfødsler, krybbedød, uventet barnedød og sorg blant annet gjennom vårt forskningsfond. Siden 1999 har foreningens viktigste forebyggende tiltak for krybbedød vært Informasjonskampanjen Denne siden opp.

I 2016 startet LUB forebyggingskampanjen Kjenn liv med egen nettside kjennliv.no - for å forebygge dødfødsler. 


Formidling

Formidling av erfarings- og forskningsbasert kunnskap har alltid vært sentralt for LUB. Slik har LUB bidratt til at forekomsten av krybbedød er redusert med over 90 prosent siden toppåret i 1989.

Gjennom lub.no, brosjyrer, telefonveiledning og kursvirksomhet (lenke) formidler vi informasjon om forebyggende tiltak til vordende eller nybakte foreldre og helsepersonell. De samme kanalene brukes for å gi råd og informasjon om sorg og sorgstøtte.

Se vårt informasjonsmateriell her.

 

Nei
Scroll to Top