Bli Medlem Støtt oss Materiell
Forskningsmidler fra ExtraStiftelsen gjennom LUB
Gjennom LUB er det mulig å søke forskningsmidler fra ExtraStiftelsen. 4. mai er søknadsfrist til LUB.
 

LUB tar imot søknader til vurdering som søkerorganisasjon inn til ExtraStiftelsen i vårens søknadsrunde. Søknadene blir behandlet i løpet av høsten med kunngjøring av resultatet i midten av oktober 2018. Utbetaling av midler skjer i overgangen 2018/2019. Søknadsfrist til LUB: 4. mai.

Hvis du lurer på om LUB kan være aktuell søkerorganisasjon for ditt prosjekt, send en kortfattet prosjektskisse til vurdering i god tid før søknadsfristen 1. mai.
Skissen sendes: vilde@lub.no.
Du vil få svar relativt raskt om ditt prosjekt er aktuelt for LUB. De som godkjennes får da tilgang til fullstendig søknadsskjema i ExtraWeb.

Endelig søknadsfrist til ExtraStiftelsen er 1. juni 2018 kl. 15.00.

Les mer om ExtraStiftelsens retningslinjer for forskningsmidler.

Se mal for søknadsskjema

Nei
Scroll to Top