Bli Medlem Støtt oss Materiell
Vestland

LUBs fylkeslag i Vestland tilbyr sorgstøtte og fellesskap (se aktiviteter nedenfor). LUB har også flere kontaktpersoner beredt til å støtte nye familier som mister barn i vårt område. Ta kontakt på post@lub.no / 22 54 52 00 for å opprette kontakt.

Leder: Hilde Jordal
E-post: lubvestland@gmail.com
Kto.nr: 1503.15.74827
Grasrotandelsmottaker - Org.nr. 911 798 107
Facebookgruppe Landsforeningen uventet barnedød Vestland

Vipps nr. 94038 Facebook logoGrasrotandelen logo

9. november - Grunna smittesituasjonen må vi dessverre avlyse møteplassen som fysisk samling, men vi tilbyr i staden digital møteplass. Dei som ynskjer å delta på senda e-post til lubvestland@gmail.com. Då vil de få ei lenke i retur som de kan kopla opp for å delta på den digitale møteplassen. Les meir om arrangementet under, eller på vår Facebookgruppe. 

 

1. desember - Kransebindingskurs i Bergen, ved BLOK Åsane (Litlåsveien 8, 5132 Nyborg).  Se mer info under, eller på vår Facebookgruppe. 

8. desember - Kransebindingskurs i Bergen, ved BLOK Åsane (Litlåsveien 8, 5132 Nyborg). Se mer info under, eller på vår Facebookgruppe.


Følg med på vår Facebookgruppe og lub.no/fylkeslag/hordaland for oppdateringer.

 

LUB Vestland inviterer til digital møteplass 9. november kl. 20.00 - 21.30. Arrangementet var i utgangspunktet planlagt som fysisk samling, men er omgjort til digital møteplass med bakgrunn i auken i smittesituasjonen. 

Dei som ynskjer å delta på melde seg på via e-post til lubvestland@gmail.com. Lenke til videomøtet vil bli sendt på e-post til alle påmeldte. Møteplassen er ein uformell arena der vi pratar saman om korleis vi har det no. Det nærmar seg jul, og då er det naturleg å også prate om det også. Det er og lov til å delta ved å berre lytte. 

Møteplassen blir arrangert av frivillige som har gjennomført kurs i sorgstøtttearbeid. Vi oppmodar alle som deltek til moralsk teieplikt. 

 

Velkomen til de alle.

Vennlig hilsen styret i LUB Vestland

I tradisjonstro har vi også i år ett tilbud om kransebinding. Arrangementet foregår på BLOK i Åsane med flinke blomsterdekoratører/florister. Grunnet situasjonen rundt Covid-19 får vi tilbud om å komme to kvelder med reduserte gruppe. Dette er for å gi ett trygt og godt tilbud til våre medlemmer samtidig som sikkerheten til alle blir ivaretatt på best mulig måte. Vi legger vekt på det sosiale samvær som tidligere år hvor vi ser på dette som en aktiv møteplass. Vi får gjennomført arrangementet med midler fra Stiftelsen Damm. Tilbakemeldinger tidligere har vært at dette er en god møteplass å delta på for en får mulighet til å lage noe fint til det barnet(a) man har mistet når julen nærmer seg.

Datoer for kransebinding er 01.12 og 08.12 kl. 18.00-21.00.

Det er plass til 8 deltakere pr kurs. Her gjelder det å være førstemann til mølla! En trenger ikke ha kreative ferdigheter for å kunne delta – her blir resultatet til med kjærlige hender.

Påmelding skjer via e-post til lubhordaland@gmail.com med fullt navn og telefonnummer (grunnet eventuell smittesporing). Oppgi også hvilken dato du ønsker å delta på.

Adresse: Litlåsveien 8, 5132 Nyborg

Påmeldingsfrist: 20.11.2020

Egenandel: 100,- kan settes innpå kontonummer 1503.15.74827

Kurset er forbeholdt medlemmer i LUB.

Vi følger nasjonale retningslinjer når det gjelder smittevern og må ta forbehold om at ting kan oppstå som gjør at vi må avlyse eller endre på arrangement. Vi håper så klart at vi kan gjennomføre slik som planlagt. Ta

Ta gjerne kontakt via mail (lubhordaland@gmail.com hvis du har spørsmål.

 

Vennlig hilsen

Styret.

15. oktober er den internasjonale minnedagen for barn som døde i svangerskapet eller i løpet av de første leveårene. Les mer her: Wave of Light


LUB Vestland ønsker å invitere til minnemarkering. Dette er et åpent arrangment for deg som ønsker å minnes barnet du savner. Klokken 19.00 tennes det lys over hele verden - en bølge av lys. 

Det blir lett bevertning.

Tidspunkt: 18.00-20.00
Adresse: Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscarsgate 54, 5017 Bergen

Grunnet covid-19 må alle melde seg på via e-post til lubhordaland@gmail.com.
Her må du oppgi navn og telefonnummer og hvor mange som kommer.

Velkommen!

 

Illustrasjonsbilde baby som står støttet til sofa

Hordaland fylkeslag ønsker å starte en ny sorggruppe i Bergen i 2020. Tilbudet går til foreldre som har mistet barn fra 6 mnd og opptil 4 år, og som kan ha nytte av et forum for å treffe andre foreldre i samme situasjon.

Sorggruppen vil holdes ca. én gang i måneden og det er inntil 5 foreldrepar i gruppen. Dette er en likepersongruppe som vil ledes av foreldre som selv har mistet barn. Les gjerne mer om hva en sorggruppe er her

Kunne dette være noe for deg? Ta kontakt om du vil høre mer om gruppen eller melde deg på, på epost til lubhordaland@gmail.com

Maleri av flere mennekser sammen. Av: Anne Kristin HagesætherMøteplassen er ustrukturerte og åpne sorggrupper for de som har mistet barn i svangerskapet eller i løpet av de første leveårene. Gruppen blir ledet av foreldre som selv har mistet barn og som har gjennomført LUB sitt kurs i frivillig sorgstøttearbeid og ledelse av sorggrupper. Deltakelse er gratis og alle er velkomne!

Mer info kommer.

Med vennlig hilsen
Styret i LUB Hordaland

 


E-post: lubhordaland@gmail.com


fbMeld deg inn i LUB Hordalands facebookgruppe, en enkel måte å følge med på hva som skjer i fylkeslaget:

Landsforeningen uventet barnedød Hordaland (offentlig gruppe)

GrasrotandelenGjennom Grasrotandelen kan alle som spiller et av Norsk Tippings spill, med unntak av Flax og Belago, samtidig støtte en lokal forening eller lag med fem prosent av innsatsen. I løpet av et år kan det bli bra summer dersom mange velger LUB som sin mottaker av Grasrotandelen.

Slik går du fram for å gi 7 prosent av det du tipper for til LUB Hordaland fylkeslag:

Scroll to Top