Bli Medlem Støtt oss Materiell
Hordaland

LUBs fylkeslag i Hordaland tilbyr sorgstøtte og fellesskap (se aktiviteter nedenfor). LUB har også flere kontaktpersoner beredt til å støtte nye familier som mister barn i vårt område. Ta kontakt på post@lub.no / 22 54 52 00 for å opprette kontakt.

Leder: Marit Galta-Opheim
E-post: lubhordaland@gmail.com
Kto.nr: 1503.15.74827
Grasrotandelsmottaker - Org.nr. 911 798 107
Facebookgruppe Landsforeningen uventet barnedød Hordaland

Vipps nr. 94038 Facebook logoGrasrotandelen logo

15. Oktober - Wave of light-markering på Sverresborg, Bergenhus festning. Todelt arrangement. Formingsaktiviteter for barna kl. 17. Samling på Saluttplassen kl. 18.45, vi tenner fakler  kl. 19. Les mer om arrangementet under.

23. November - Vi har invitert Ane Wilhelmsen Langeland, Psykolog, ph.d. & Prosjektleder innenfor "Arbeidsrettet terapi" til å holde foredrag om; Hvordan leve videre med sorg? 
Det vil være fokus på både Kognitiv terapi-teknikker og emosjon.

Temaer som vil bli berørt er:
Hva er sorg
Psykedukasjon om ulike reaksjoner på sorg
Hva gjør sorg med oss
Egenomsorg og selvivaretakelse
Følelser og deres betydning og funksjon
Hvordan fungere og leve videre 
Hva kan man selv gjøre for at sorgen skal stjele mindre av ens krefter, oppmerksomhet og energi på sikt.

Møtet er også åpent for fagfolk som jobber med mennesker i sorg.

Sted: Lærings- og Mestringssenteret i Bergen, Ulriksdal Helsepark 4. etg 

Tid: 1830-2000

Desember - Møteplassen

Følg med på vår Facebookgruppe og lub.no/fylkeslag/hordaland for oppdateringer.

 

Maleri av flere mennekser sammen. Av: Anne Kristin HagesætherMøteplassen er ustrukturerte og åpne sorggrupper for de som har mistet barn i svangerskapet eller i løpet av de første leveårene. Gruppen blir ledet av foreldre som selv har mistet barn og som har gjennomført LUB sitt kurs i frivillig sorgstøttearbeid og ledelse av sorggrupper. Deltakelse er gratis og alle er velkomne!

Neste møteplassen blir i november 2017 - nærmere tidspunkt og plan for dagen kommer.

Sted: Nye Sandviksvei 30. Bergen
Tid: 18.30-21.00
 

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i LUB Hordaland
Marit, Tone, Benedikte, Birgitte, Birgit og Martine

Marit Galta-Opheim
Telefon: 95 25 75 37
E-post: lubhordaland@gmail.com


fbMeld deg inn i LUB Hordalands facebookgruppe, en enkel måte å følge med på hva som skjer i fylkeslaget:

Landsforeningen uventet barnedød Hordaland (offentlig gruppe)

GrasrotandelenGjennom Grasrotandelen kan alle som spiller et av Norsk Tippings spill, med unntak av Flax og Belago, samtidig støtte en lokal forening eller lag med fem prosent av innsatsen. I løpet av et år kan det bli bra summer dersom mange velger LUB som sin mottaker av Grasrotandelen.

Slik går du fram for å gi 5 prosent av det du tipper for til LUB Hordaland fylkeslag:

Scroll to Top