Bli Medlem Støtt oss Materiell
Kurs

Opplæringskurs for nye kontaktpersoner i LUB
Målgruppe: Medlemmer i LUB som vil engasjere seg i frivillig sorgstøttearbeid for foreldre som mister barn
Når: 15. - 17. september 2017 på Soria Moria Hotell i Oslo


Seminarhelg for etterlatte foreldre
Målgruppe: Foreldre som har mistet et lite barn de siste par årene.
Når27. - 29. oktober 2017


Åpent møte om sorg
Målgruppe: Alle som har mistet noen og deres familie, venner, naboer, kolleger andre i de etterlattes sosiale nettverk
Når: 12. september 2017 kl 1800-2030
Hvor: Ahus


Hvordan kan jeg ta vare på meg selv som ressursperson i LUB? Hvordan kan jeg formidle gode verktøy til rammede foreldre? 


Scroll to Top