Bli Medlem Støtt oss Materiell

Bøker

Dette er aktuelle bøker om sorg og tap av barn som LUB selger og/eller står bak. Porto og administrasjon kommer i tillegg til pris på boken.


Medlemsblad

"Oss foreldre imellom" er medlemsblad for LUB. Her finner du stoff om hvordan det er å miste barn, og om foreningens arbeid innen sorgstøtte, forebygging, informasjon og forskning. Bladet kommer ut to ganger i året, og sendes til medlemmer, støttemedlemmer, aktuelle faggrupper og samarbeidspartnere.

Scroll to Top