Bli Medlem Støtt oss Materiell
Fagråd
LUB har et fagråd sammensatt av sentrale forskere og fagpersoner. I tillegg til en representant fra landsstyret og sekretariatet består fagrådet av forskere, leger, psykolog, sykepleier, jordmor, statistiker.


Fagrådet har en rådgivende og kvalitetssikrende funksjon i organisasjonen.


Fagrådets medlemmer:

Førsteamanuensis Arne Stray-Pedersen (Leder)
Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS HF
Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn
E-post: arnest@ous-hf.no
Tlf: 23 01 31 19

Professor dr. med. Kari Klungsøyr
Medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet, Bergen
og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UIB
E-post: kari.klungsoyr@igs.uib.no

Psykolog Unni M. Heltne
Senter for Krisepsykologi i Bergen
E-post: ugulla@online.no
Tlf: 55 59 61 80

Førsteamanuensis Line Christoffersen
Handelshøyskolen
OsloMet - Storbyuniversitetet
E-post: line.christoffersen@gmail.com
Tlf: 951 89 659

Overlege Sjur Klevberg
Barneklinikken Drammen sykehus
sjur.klevberg@vestreviken.no

Kommunejordmor Hilde Erlandsen
Moss kommune
E-post: hilde.erlandsen@online.no
Tlf: 916 22 341

Overlege PhD Julie Victoria Holm Tveit
Obstetrisk seksjon, Rikshospitalet
Fødeavdelingen, KVB, OUS
julieholmtveit@hotmail.com

Mie Steine (foreldrerepresentant)
E-post: miesteine@gmail.com
 

Nei
Scroll to Top