Bli Medlem Støtt oss Materiell
Forskningsfondet
Landsforeningen uventet barnedød (LUB) stiller gjennom sitt forskningsfond midler til rådighet for forskning på uventede dødsfall i perinatalperioden og i spedbarns- og småbarnsalder, samt sorg og sorgbearbeidelse.
 

LUB lyser ut forskningsmidler for 2021/2022. Søknadsfristen er 1. juni 2021.

Tildelingsrammen er i år 800 000 kr.

Retningslinjer LUBs forskningsfond 2021 (PDF)

Søknadsskjema 2021 (Word)

Fullstendig søknadsskjema med vedlegg (PDF-format) sendes post@lub.no

Merk: LUBs forskningsfond
 

Rutiner for utlysning og tildeling av midler:

Utlysning av midler:    April
Søknadsfrist:            1. juni
Tildeling av midler:     1. oktober
 

Hvem vurderer søknadene?

LUBs fondsutvalg består av fire kvalifiserte forskere og én foreldrerepresentant. Medlemmene av fondsutvalget vurderer søknadene som kommer inn til forskningsfondet til fristen 1. juni hvert år. Tre av forskerne har medisinsk fagkompetanse innenfor hvert sitt relevante fagfelt: patologi, epidemiologi og fysiologi. Den fjerde forskeren har psykososial fagkompetanse. Fondsutvalgets medlemmer blir valgt av Landsstyret for tre år av gangen. Foreldrerepresentanten blir valgt for ett år av gangen. De gjør en uvurderlig frivillig innsats for å sikre at fondsmidlene går til verdige og gode forskningsprosjekter som er i tråd med Landsforeningens formål og hensikter.
 

Hvor kommer midlene fra?

LUB har vært en betydelig bidragsyter og pådriver til forskning siden første forskningsbevilgning som var på 17.000 kr i 1987 og fram til i dag. Bevilgningene har blitt vesentlig større siden 1987, og LUB har frembragt over 40 millioner kroner til forskning fra forskningsfondet i løpet av disse årene. Forskningsfondet består av midler fra Landsforeningen uventet barnedøds inntektsbringende arbeid; i hovedsak fra salg av lodd, kalender og fra gaver.


Har du spørsmål? 

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Vilde von Krogh på vilde@lub.no.


Se også:

Forskningspresentasjon - prosjektåret 2020 (PDF) - Fra LUB-magasinet, les om alle forskningsprosjektene LUB støttet i 2020

Forskningspresentasjon - prosjektåret 2019 (PDF)

Forskningspresentasjon - prosjektåret 2018 (PDF)

Forskningspresentasjon - prosjektåret 2017 (PDF),

Forskningspresentasjon - prosjektåret 2016 (PDF)

Søk forskningsmidler fra ExtraStiftelsen gjennom LUB

Nei
Scroll to Top