Bli Medlem Støtt oss Materiell
Hovedkontor

LUB har hovedkontor på Majorstuen i Oslo med fem ansatte i 4,6 årsverk (fra august 2018; 4,8 årsverk). De ivaretar den daglige driften av foreningen som innebærer omfattende informasjonsarbeid vedrørende sorg, forebygging av dødfødsler og krybbedød, organisering av sorgstøttearbeid lokalt og sentralt, koordinering og formidling av forskning, og organisatorisk og økonomisk utviklingsarbeid.


Telefon- og kontortid:

Fra 5. juli til 8. august er telefontiden 09 til 14. F.o.m. 9. august er telefontiden igjen 09 til 15.
Kontoret er stengt i 3 dager i sommer: 22., 23. og 26. juli.

Post- og besøksadresse:

Ole Fladagersgate 1A
0353 Oslo
Tlf: 22 54 52 00
Mobil: 957 33 273 / 951 06 088
E-post: post@lub.no
 

Ansatte:
 

Portrettbilde av Trond Mathiesen

Generalsekretær
Trond Mathiesen
trond@lub.no
22 54 52 03

 

   
Trine G Kalstad - foto: Thomas Andersen

Fagsjef 
Trine Giving Kalstad
trine@lub.no
22 54 52 04

 

   
Line Schrader portrett

Fagkonsulent/redaktør
Line Schrader
line@lub.no
22 54 52 07

 

   
Vilde von Krogh - portrett

Organisasjonsrådgiver
Vilde von Krogh
vilde@lub.no
22 54 52 05

 

   
Marianne portrettbilde

Konsulent
Marianne Helgeland Todorovic
marianne@lub.no
22 54 52 08

 

 

Nei
Scroll to Top