Bli Medlem Støtt oss Materiell
Organisasjon
LUB har en tradisjonell organisasjonsoppbygging med landsmøtet som avholdes annenhvert år som øverste organ.


I perioden mellom landsmøtene er representantskapet foreningens høyeste myndighet. Representantskapet samles til årsmøte en gang i året.

Landsstyret er foreningens høyeste ledelse mellom landsmøtene, årsmøtene og eventuelle andre møter i representantskapet. Landsstyret består av familiemedlemmer som kommer fra forskjellige deler av landet.

Vedtekter for LUB, vedtatt 2018 (pdf)

Det lokale sorgstøtte og informasjonsarbeidet drives av LUBs fylkeslag. Nedenfor finner du dokumenter som er nyttige for lokalt styrearbeid.

Støtteordninger og lokal økonomistyring i LUB (pdf)

Søknadsskjema driftsstøtte (docx)

Søknadsskjema tiltaksstøtte (docx)

Styresammensetning fylkeslag (pdf)

Skjema representantskap (pdf)

Skjema Årsregnskap (excel)

Rollebeskrivelser for et fylkeslagsstyre (pdf)

Logo til nedlasting (jpg)

Årsmøte - Mal innkalling og saksliste (docx)

Årsberetning for fylkeslag - mal (docx)

Årsmøte - mal protokoll (docx)

Årshjul for fylkeslag i LUB (pptx)
 

Dokumenter ved sentrale LUB-arrangement:

Reiseregningskjema (pdf)

Retningslinjer for bestilling av reiser og dekning av reiseutgifter (pdf)

 

Nei
Scroll to Top