Bli Medlem Støtt oss Materiell
Gravferd / begravelse for et lite barn

Å planlegge barnets gravferd er en viktig del av avskjeden med barnet. Det er dere foreldre som bestemmer hvordan gravferden og avskjedsseremonien skal foregå.

Det er vondt og uvirkelig å planlegge sitt eget barns gravferd. Lytt til dere selv og hverandre i planleggingsprosessen og sett deres personlige preg på seremonien. Dere velger selv hva og hvor mye dere ønsker og klarer å gjøre selv. Ved å delta i de praktiske forberedelsene gjør dere noe meningsfullt for barnet og dere selv. Dette vil dere sette pris på senere.

Har dere andre barn, er det viktig å involvere dem i planleggingen av begravelsen. Er det noe de ønsker å gjøre eller lage som en siste hilsen? Tenk også igjennom hvordan de kan få delta under selve gravferden på sin egen måte. Les mer om Barns sorg.

Begravelsesbyråene er gode hjelpere i alt det praktiske som må ordnes. De kan hjelpe dere med akkurat så mye eller lite dere ønsker. Dere kan også velge å gjøre alt selv uten hjelp fra begravelsesbyrå. Pass da på at dere får sendt inn dødsmelding til lensmannen/tingretten i deres kommune som igjen vil signere og videresende til kirkegårdskontoret der barnet skal begraves. På dødsmeldingsskjemaet uttrykkes det om dere ønsker begravelse eller kremasjon. Dersom dere ønsker askespredning må dette søkes særskilt om.

Gravferd/begravelse for et lite barn

Folketrygden dekker faktiske utgifter til gravferden for alle barn under 18 år, se gravferdsstønad (under “Rettigheter”). her er ingen nedre aldersgrense. Man må fylle inn en søknadsblankett og levere den til sitt lokale NAV-kontor. Begravelsesbyrået er behjelpelig med dette.

Gravferd/begravelse for et lite barn

Ta dere god tid til å overveie hva som føles riktig for dere i valgene som må tas. Viktige ting å tenke igjennom er:

  • Vil dere ha kistegrav eller kremasjon/urnegrav?
  • Syning?
  • Religiøs/kirkelig eller ikke-religiøs avskjedsseremoni?
  • Åpen eller lukket sermoni? Dette er en viktig arena for folk rundt dere til å vise sin medfølelse. Det å dele dette vonde med andre kan være til støtte og hjelp for dere senere.
  • Kistevalg, pynting, gravsted, sanger og/eller salmer, minneord og minnesamvær etc.
  • Kondolanseprotokoll – En kondolanseprotokoll i kirken/seremonilokalet kan være til god hjelp for å huske hvem som var til stede i gravferden.

Gravferd/begravelse for et lite barn

Er det noen som skal se barnet før gravferden (større søsken, familiemedlemmer, nære venner)?

Skal dere samle minner om barnet ved å ta bilder, fotavtrykk, håndavtrykk, klippe av en hårlokk, lage en minnebok? (Dette kan sykehuspersonalet/evt. andre hjelpe dere med)

Skal barnet ha på sine egne klær i kisten? Skal barnet ligge i sitt eget teppe/sengetøy?

Hvem skal kle på barnet?
•    Vil dere gjøre det selv?
•    Personalet på avdelingen?
•    Gravferdskonsulenten?
•    Andre?

Skal barnet ha med noe i kisten?
•    En bamse? Smokken? En blomst? Et brev, et dikt? Et bilde av dere? En tegning fra søsken? (Må være nedbrytbart innen fredningstiden av graven på 20 år)

Hvem skal legge barnet over i kisten?
•    Dere selv?
•    Personalet på avdelingen eller ved kapellet?
•    Gravferdskonsulenten?
•    Andre?

Skal det være syning slik at familie og nære venner får se og ta avskjed med barnet før avskjedsseremonien?

Skal det være åpen eller lukket kiste under seremonien?

Skal kisten pyntes?
•    Med blomster dere plukker selv eller med blomster fra en blomsterforretning?
•    Med tegninger fra eldre søsken (festet med dobbeltsidetape)?
•    Med et bilde av barnet?

Hvordan skal kisten transporteres?
•    Vil dere benytte egen bil og kjøre selv?
•    Vil venner eller familie kjøre?
•    Skal gravferdskonsulenten kjøre?

Hvor skal barnet gravlegges?
•    Eget gravsted?
•    Familiegrav?
•    Anonym grav/fellesgrav?

Hvor skal avskjedsseremonien foregå?
•    Deres egen kirke/kapell?
•    Sykehusets kapell?
•    Annet egnet sted? (Ved graven, i kommunalt lokale, hjemme hos dere selv?)

Hvordan skal avskjedsseremonien foregå?
•    Skal kirken/kapellet pyntes med lys, blomster?
•    Vil dere synge salmer og/eller sanger?
•    Skal det spilles musikk? (Evt solist, kor, CD, organisten spiller et bestemt stykke)
•    Vil dere at alle skal tenne et lys for barnet (lystenningsseremoni)?

Hvem skal skrive minneordet?
•    Vil dere skrive alt selv? Eller kanskje deler av det, eller et brev, et dikt?
•    Vil dere samarbeide med presten/taleren om minneordet, evt la han/henne skrive alt?

Hvem skal forestå seremonien?
•    En prest? (menighetsprest, en prest dere er knyttet til eller evt. sykehusprest?)
•    En venn, familie, eller taler fra Human-Etisk Forbund?
•    Vil dere selv eller en av deres nærmeste si noe?

Hvem skal delta i gravferden?
•    Kun dere selv/nærmest familie?
•    Familie og venner?
•    Alle som ønsker det?

Skal dere sette inn dødsannonse i avisen?

Når skal gravferden være?

Skal det være minnesamvær etterpå?
 

Scroll to Top