Bli Medlem Støtt oss Materiell

Den lille sorgboka

Kr149.00
  • En håndbok for foreldre som har mistet barn.

    Kan livet noen gang bli godt igjen etter å ha mistet barn? «Den lille sorgboka» anerkjenner sorgen og gir konkret veiledning om hvordan du kan hjelpe deg selv.

    Boken er skrevet av fagsjef i LUB og kognitiv terapeut Trine Giving Kalstad og psykologspesialist Elin Fjerstad, og bygger på deres mangeårige arbeid med sorg og samtaler med etterlatte.
    Les omtale av boka og intervju med forfatterne her.


Scroll to Top