Bli Medlem Støtt oss Materiell

Den lille sorgboka

Kr149.00
  • En håndbok for foreldre som har mistet barn.

    Kan livet noen gang bli godt igjen etter å ha mistet barn? «Den lille sorgboka» anerkjenner sorgen og gir konkret veiledning om hvordan du kan hjelpe deg selv.

    Boken er skrevet av fagsjef i LUB og kognitiv terapeut Trine Giving Kalstad og psykologspesialist Elin Fjerstad, og bygger på deres mangeårige arbeid med sorg og samtaler med etterlatte.


Scroll to Top