Bli Medlem Støtt oss Materiell

Kartlegging av spedbarns sovemiljø i Norge

Hvordan ser spedbarnets (0-12 mnd) sovemiljø ut i Norge idag? Nå inviteres spedbarnsforeldre til å delta i ny spørreundersøkelse. Dette vil sammen med internasjonal forskning sikre gode forebyggende tiltak for krybbedød. Trykk på linken under og du kommer rett til spørreundersøkelsen. Takk for at du bidrar!
 
Kartleggingen er nå avsluttet

 

Baby i seng
 

Bakgrunnsinformasjon

For 12 år siden gjorde vi en kartlegging av spedbarns sovemiljø i Norge. Denne kartleggingen danner, sammen med internasjonal forskning på uventet barnedød, grunnlaget for rådene som gis i brosjyren «Trygt sovemiljø for spedbarnet». Denne brosjyren deles ut til alle nybakte foreldre på føde/barselavdelingene i Norge. Nå ønsker vi å gjøre en ny kartlegging blant nybakte foreldre for å få oppdatert kunnskap om spedbarnets sovemiljø i Norge. Dette vil gi oss mer kunnskap om hvor spedbarnet vanligvis sover, hvordan det legges til å sove, hvordan samsoving praktiseres og bruk av eventuelle innretninger i baby eller foreldresengen som babynest med mer. Dette er tema vi vet mange nybakgte foreldre og helsesøstre er opptatt av, og vi i LUB får ukentlig spørsmål knyttet til sovemiljø og forebygging av krybbedød fra både gravide, nybakte foreldre og helsepersonell. 

Hvem kan delta?
Foreldre til barn i Norge mellom 0-12 måneder kan delta i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen er utarbeidet av avdeling for rettsmedisinske fag ved UiO, Landsforeningen uventet barnedød (LUB) i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for amming. Deltagelse er frivillig og dataene blir anonymisert. Det tar ca 10 minutter og kan gjøres før eller etter konsultasjonen. Du kan svare flere ganger i løpet av ditt barns første leveår!

Flyer til foreldre - Hvordan sover ditt barn?

Samarbeid med helsestasjonen

Vi oppfordrer helsestasjoner til å bidra til å rekruttere foreldre til å delta i spørreundersøkelsen. Undersøkelsen, som tar ca 10 minutter, kan besvares enkelt på en smarttelefon før eller etter en konsultasjon. Dette er til stor hjelp at helsesøster oppfordrer foreldre til å delta. Dersom helsestasjon ønsker det, kan de få tilsendt flyer med info om og link til undersøkelsen, send mail til post@lub.no for å bestille. Foreldrene må bruke egen smarttelefon for å besvare undersøkelsen. 

Flyere til utdeling på helsestasjonen

Bestill gjerne flyer til utdeling til foreldre her: post@lub.no
 

Se også:

Trygt sovemiljø for spedbarnet (brosjyre som deles ut til nybakte foreldre)

 

Publisert mai 2018

Nei
Scroll to Top